Adapun khasiat dan kegunaannya banyak sekali diantaranya ialah: 
Barang siapa yang memperbanyak dan membiasakan membaca YA ALI, YA ADHIM maka : 
a. Allah memulyakan wajahnya dan menjauh-kannya dari kehinaan dihadapan orang lain. 
وقال الامام احمد بن علي البونى رضي الله: واما اسمه تعالى علي:
فمن اكثر من ذكره ( ياعلي ) كرم الله وجهه عن التذلل للغير.
اهـ منبع اصول الحكمة. ص. 204 
Artinya 
Al-Imam Ahmad bin Ali al-buni dalam kitab Mambau Usulil Hikmah berkata: 
Adapun asma Allah ALI itu, Barang siapa yang berdzikir dengan-Nya maka Allah memulyakan wajahnya dari kehinaan terhadap orang lain. 

b. Allah menguatkannya dengan pertolongan dan mem buat ia selalu mengucapkan kata-kata yang berhik mah, serta mengajarkan kepadanya kedalaman ilmu syre`at dan hakikat. 
وقال الامام احمد بن على البونى رضي الله عنه 
ومن اكثر من ذكره ( ياعلي ) ايده الله بنصره وانطقه بالحكمه وعلمه دقائق العلم. 
اهـ منبع اصول الحكمة. ص. 204 
Artinya 
Al-Imam Ahmad bin Ali al-buni dalam kitab Mambau Usulil Hikmah berkata: 
Barang siapa yang memperbanyak berdzikir dengan Asma Allah Ya Ali maka Allah menguatkannya dengan pertolongan dan membuat ia selalu mengu capkan kata-kata yang berhikmah, serta mengajar kan kepadanya kedalam ilmu syare`at dan hakikat. 

c. Allah akan mengangkat dan meninggikan kedudukannya serta membuatnya dicintai semua orang yang melihatnya, juga di tundui semua orang yang dipanggilnya. 
وقال الامام احمد بن على البونى رضي الله عنه 
ومن اكثر من ذكر( ياعلي ) اعلى الله قدره واحبه كل من راه وانقاد اليه كل من دعاه. 
اهـ منبع اصول الحكمة. ص.204 
ِArtinya 
Al-Imam Ahmad bin Ali al-buni dalam kitab Mambau Usulil Hikmah berkata: 
Barang siapa yang memperbanyak berdzikir dengan Asma Allah Ya Ali maka Allah mengangkat dan meninggikan kedudukannya serta membuatnya di cintai semua orang yang melihatnya, juga di tundui semua orang yang di panggilnya. 

d. Allah memberinya kemulyaan abadi, keagungan dimata manusia dan tertutup semua kejelekannya dari mereka 
وقال الامام احمد بن على البونى رضي الله عنه 
من لازم على ذكر يا علي يا عظيم اعطاه الله العز الدائم وعظم في اعين الناس واستترت مساويه عنهم. اهـ منبع اصول الحكمة. ص. 204 
Artinya 
Al-Imam Ahmad bin Ali al-buni RA dalam kitab Mamba`u usulil hikmah berkata: 
Barang siapa yang istiqomah berdzikir dengan nama Allah YA `Ali Ya `Adhim maka Allah akan mem berinya kemulyaan abadi, keagungan dimata manusia dan tertutup semua kejelekannya dari mereka 
e. Allah membuka jalan / pintu baginya menuju Allah ( WUSUL ILALLAH ) 
قال الامام احمد بن علي البوني رضي الله عنه: 
واما اسمه تعالى يا فتاح و يا عليم فمن اكثر من ذكر هما فتح الله له بابا الى وجهته ويصلح للسالكين في ابتداء احوالهم ويصلح للواصلين في انتهاء سلوكهم .
اهـ منبع اصول الحكمة ص 202 
Artinya 
Al-Imam Ahmad bin Ali al-buni RA dalam kitabMamba`u Usulil Hikmah berkata: 
Adapun nama Allah Ya Fattah, Ya `Alim itu,barang siapa yang memperbanyak dengan membaca Asma-asma tersebut, Allah akan membuka jalan / pintu baginya menuju Allah dan baik diwiridkan terutama bagi orang yang baru pertama kali suluk dalam Ilmu Thoriqoh, dan baik pula bagi para guru, mursyid, wali, ulama` yang sudah wusul Ila Allah dalm Ilmu Thoriqoh tingkat atas 

f. Allah mengajarkan kepadanya Ilmu yang belum diketahui dan memunculkan Ilmu Hikmah pada lesannya. 
قال الامام احمد بن علي البوني رضي الله عنه: ومن اكثر من ذكر يا فتاح يا عليم علمه الله ما لم يعلم وظهرت الحكمة على لسانه. 
اهـ منبع اصول الحكمة. ص 202 
Artinya 
Al-Imam Ahmad bin Ali al-buni RA dalam kitab Mamba`u usulil hikmah berkata: 
Barang siapa banyak berdzikir dengan Asma Allah Ya Fattahu Ya `Alim, maka Allah mengajarkan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui dan memun culkan kata-kata ber hikmah pada lesannya.

Posting Komentar

[DOA][hot][recent][5]

 
Top