Galih Gumelar - Berikut Adalah Doa Agar Mendapatkan Kesembuhan Dan Shalawat Nabi Sulaiman.
DO’A NABI SULAIMAN:

Allaahumma adkhilnma fii suurri sulaimaana, wamalaka sulaimanu

minalmasyriqi wal maghribi, bizaatihi, washifaatihi, wa

af’aalihi, waquwwatihi, wasalaamun yaa robba jibraaiila, wa

mikaa iila, wa isroofiila, wa ‘idzroo iila, wamalaka

sulaimaanu minalmasyriqi wal maghribi, jinnaa wa insaanan

wariihan wa ghamaaman, tasliiman katsiiron, wasubhanahu,

wata’aalaa jalla jalaaluhu, wakmaaluhu, ‘i’lam ya ibliis

wasysyayaathiin taskununa (sakiniin) fii dhulumaati. Robbanaa

taqobbal minnaa du’aa a sulaimaana, washolollohu ‘alaa

sulaimaana wa ‘alaa saa iril anbiyaa i birohmatika yaa

arhamarroohimiin
DOA KESEJAHTERAAN SULAIMAN

“Salaamun ‘alaa sulaimaana fil ‘aalamiin”

DO’A TERHINDAR DARI SYETAN


“A’uuzubikalimatillaahi tammati, min kulli ‘aduwwi wa haammati, wamin kulli syathoonollaammatin, a’uzubillaahi alwaahidi almaajidi, min kulli ‘aduwwin wa hasidin, wamin kulli syaithoonimmaridin, bismillaahirrohmaani ‘alaa ‘abdihi, waqaulini, laqodkholaqnal insaanu fii akhsani taqwiim”.

LAU ANZALNASHOLAWAT TAFRIJIYAHSHOLAWAT SYIFA/OBAT


“Allaahumma sholli ‘alaa saidinaa Muhammadin thibbilquluubi wa dawaa ihaa, wa ‘aafiyatil ibdaani wasyifaa iha, wanuuril abshoori, wadhiyaa ihaa, wa’alaa alihi, washohbihi, wabaarik wasallim”

KAF HA YA


” Kaa Ha Ya Aiin Shood Ha miim ‘Aa siin qoof”

ASMAK ULHUSNA YA BAARI
“Yaa Baa Ri U”

AYATUL QURSISURAT AL FATIHAH

Posting Komentar

[DOA][hot][recent][5]

 
Top