Galih Gumelar .com - Untuk mempermudah mengingat dzikir para ulama memberi sebutandzikir yang digunakan dalam keadaan tertentu.
  • -Basmalah : diucapkan setiap memulai sesuatu
  • -Hamdalah / Tahmid : diucapkan setiap meakhiri sesuatu
  • -Istigfar : diucapakan ketika melihat / mendengar sesuatu yang tidak diinginkan atau untuk memohon ampun
  • -Hauqalah : diucapkan ketika melihat / mendengar sesuatu yang dibenci.
  • -Al Masyiah : diucapakan apabila ingin mengerjakan sesuatu yang hebat atau ajaib.
  • -Tahlil / Syahadah : diucapkan ketika memasukkan orang non muslim kedalam agama islam / bacaan wajib bagi orang muslim didalam shalat.
  • -Tasbih : diucapkan ketika melihat atau mendengar kekuasaan Alloh.

Posting Komentar

[DOA][hot][recent][5]

 
Top