1
Doa Waktu Masuk Arafah
Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika’tasamtu wa ‘alaika tawakkaltu. Allahummaj’alni mimman tubahi bihil-yauma mala’ikataka, innaka ‘ala kulli syai’in qadir.
Artinya:
“Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku menghadap, dengan Engkaulah aku berpegang teguh, pada Engkaulah aku berserah diri. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang yang hari ini Engkau banggakan di hadapan malaikat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

2
Doa Wukuf
Allahumma lakal-hamdu kal-lazi taqulu wa khairan mimman naqul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa ilaika ma’abi wa laka rabbi turasi. Allahumma inni a’uzu bika min azabil-qabri wa waswasis-sadri wa syatatil-amr. Allahumma inni a’uzu bika min syarri ma taji’u bihir-rih.
Artinya:
“Ya Allah, segala puji untuk-Mu, seperti apa yang Engkau firmankan dan yang baik dari apa-apa yang kami ucapkan. Ya Allah, bagi-Mu shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku dan kepada-Mu tempat kembaliku dan kepada-Mulah pemeliharaan apa yang aku tinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dan keragu-raguan dalam hati serta kesulitan segala urusan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang dihembuskan oleh angin.”
(Sumber : Manasikhaji.com)

Posting Komentar

[DOA][hot][recent][5]

 
Top