1
Doa dalam setiap perjalanan dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani:
Subhanallahi wal-hamdu lillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil-‘aliyyil-‘azim.
Artinya:
“Maha Suci Allah, segala puji milik Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar dan tiada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung”.

2
Doa dalam setiap perjalanan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad:
Rabbana atina fid-dun-ya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qina ‘azaban-nar.
Artinya:
“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka”.
3
Doa Sesudah Tawaf
Allahumma ya rabbal-baitil-'atiq, a'tiq, riqa-bana wa riqaba aba'ina wa ummahatina wa ikhwamina wa auladina minan-nari, ya zaljudi wal-karami wal fadli wal-manni wal-ata'i wal-ihsan. Allahumma ahsin 'aqibatana fil-umuri kulliha, wa ajirna min khizyid-dun-ya wa 'azabil-akhirah. Allahumma inni 'abduka wabnu 'abdika wa-qifun tahta babika multazimun bi a'tabika mutazallilun baina yadaika arju rahmataka wa akhsya azabaka qadimal-ihsan. Allahumma inni as'aluka antarfa'a zikri wa tada'a wizri wa tusliha amri wa tutahhira qalbi wa tunawwira li fi qabri wa tagfira li zanbi wa as'alukad-darajatil-ula minal-jannah.
Artinya:
"Ya Allah, yang memelihara Ka'bah ini, bebaskanlah diri kami, bapak dan ibu kami, saudara-saudara dan anak-anak kami dari siksa neraka, wahai Tuhan Yang Maha Pemurah, Dermawan yang mempunyai keutamaan, kemuliaan, kelebiihan, anugerah, pemberian dan kebaikan. Ya Allah, perbaikilah kesudahan segenap urusan kami dan jauhkanlah dari kehinaan dunia dan siksa di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, tegak berdiri merapat di bawah pintu Ka'bah-Mu menundukkan diri di hadapan-Mu sambil mengharapkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, dan takut akan siksa-Mu. Wahai Tuhan pemilik kebaikan abadi, aku mohon pada-Mu agar Engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, perbaiki segala urusanku, bersihkan hatiku berilah cahaya kelak dalam kuburku. Ampunilah dosaku dan aku mohon pada-Mu martabat yang tinggi di dalam surga."
4
Doa Sesudah Shalat Sunat di Maqam Ibrahim
Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati , faqbal ma'zirati, wa ta'lamu hajati, fa'tini su'li, wa ta'lamu ma fi nafsi, fagfir li zunubi. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubasyiru qalbi, wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li, wa raddini bima qasamtahu li ya arhamar-rahimin. Anta waliyyi fid-dun-ya wal-akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina haza zanban illa gafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha, fayassir umurana, wasyrah sudurana, wa nawwir qubulana, wakhtim bis-salihina a'malana. Allahumma tawaffana muslimina wa ahyina muslimina wa alhiqna bis-salihina gaira khazaya wa la maftunin.
Artinya:
"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui rahasiaku yang tersembunyi dan amal perbuatanku yang nyata, maka terimalah ratapanku. Engkau Maha Mengetahui keperluanku, kabulkanlah permohonanku. Engkau Maha Mengetahui apapun yang terkandung dalam hatiku, maka ampunilah dosaku. Ya Allah, aku ini mohon pada-Mu iman yang tetap yang melekat terus dihati, keyakinan yang sungguh-sunnguh sehingga aku dapat mengetahui bahwa tiada suatu yang menimpa daku selain dari yang Engkau tetapkan bagiku. Jadikanlah aku rela terhadap apapun yang Engkau bagikan padaku. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah kami ke dalam orang-orang yang saleh. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini suatu dosa pun kecuali Engkau ampunkan, tiada suatu kesusahan hati, kecuali Engkau lapangkan, tiada suatu hajat keperluan kecuali Engkau penuhi dan mudahkan, maka mudahkanlah segenap urusan kami dan lapangkanlah dada kami, terangilah hati kami dan sudahilah semua amal perbuatan kami dengan amal yang saleh. Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan muslim, hidupkanlah kami dalam keadaan muslim, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh tanpa kenistaan dan fitnah."
5
Doa Waktu Minum Air Zam-Zam
Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin, birahmatika ya arhamar-rahimin.
Artinya:
"Ya Allah, aku mohon pada-Mu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rizqi yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit dan kepedihan dengan rahmat-Mu ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap yang pengasih."
6
Doa Sesudah Shalat Sunat Mutlak di Hijr Ismail
Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana 'abaduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa' dika mastata'tu. A'uzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya, wa abu'u bizanbi fagfir li, fa innahu la yagfiruz-zunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'ibadukas-salihin, wa a'uzun bika min syarri masta'azaka minhu 'iba-dukas-salihin.
Artinya:
"Ya Allah, Engkaulah Pemeliharaku, tiada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakan aku, Aku ini hamba-Mu, dan aku terikat pada janji dan ikatan pada-Mu sejauh kemampuanku. Aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang telah kuperbuat, aku akui segala nikmat dari-Mu kepadaku dan aku akui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau sendiri. Ya Allah, aku mohon pada-Mu, kebaikan yang diminta oleh hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang telah dimintakan perlindungan oleh hamba-hamba-Mu yang saleh."(sumber : manasikhaji.com)

Posting Komentar

[DOA][hot][recent][5]

 
Top