1
Doa Ihram
Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli ma harramta ‘alal-muhrimi farhamni ya arhamarrahimin.
Artinya:
“Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari segala apa yang Engkau haramkan kepada orang yang berihram karena itu rahmatilah aku ya Allah yang Maha Pemberi rahmat ”.

2
Doa Memasuki Kota Makkah
Allahumma haza haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya’ri wa basyari ‘alannari wa aminni min ‘azabika yauma tab’asu ‘’ibadaka waj’alni min auliya’ika wa ahli ta’atik.
Artinya:
“Ya Allah, kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tampat aman-Mu, maka hindarkanlah daging, darah, rambut dan kulitku dari neraka. Dan selamatkanlah diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba-Mu, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu dekat dan taat kepada-Mu”.
3
Doa Masuk Masjidil Haram
Allahumma antas-salamu wa minkas-salamu wa ilaika ya’udus-salamu fahayyina rabbana bis-salami wa adkhilnal-jannata daras-salami tabarakta rabbana wa ta’alaita ya zal-jalali wal-ikram. Allahummaftah li abwaba rahmatik. Bismillahi wal-hamdu lillahi was-salatu was-salamu ‘ala rasulillah.
Artinya:
“Ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan dari pada-Mulah datangnya keselamatan dan kepada-Mu kembalinya keselamatan. Maka hidupkanlah kami wahai Tuhan, dengan selamat sejahtera dan masukkanlah ke dalam surga negeri keselamatan. Maha banyak anugerah-Mu dan Maha Tinggi Engkau. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan. Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu. (Aku masuk masjid ini) dengan nama Allah disertai dengan segala puji bagi Allah serta salawat dan salam untuk Rasulullah”.
4
Doa Ketika Melihat Ka’bah
Allahumma zid hazal-baita tasyrifan wa ta’ziman wa takriman wa mahabatan. Wa zid man syarrafahu wa’ azzamahu wa karramahu mimman hajjahu awi’tama rahu tasyrifan wa ta’ziman wa takriman wa birran.
Artinya:
“Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa pada Bait (Ka’bah) ini. Dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang berumrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kebaikan”.
5
Doa Ketika Melintasi Maqam Ibrahim
Rabbi adkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj’al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja’al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa.
Artinya:
“Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah (wahai Muhammad) yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap”.

Posting Komentar

[DOA][hot][recent][5]

 
Top