Doa dalam Perjalanan Keberangkatan
1
Doa Keluar Rumah
Bismillahi amantu billah, tawakkaltu ‘alallahi la haula wala quwwata illa billahi-‘aliyyil-‘azim.
Artinya:

“Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah tiada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung”.
2
Doa Sewaktu Berada Di Atas Kendaraan
Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim.
Artiya:
“Dengan nama Allah di waktu berangkat dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.
3
Doa Sewaktu Kendaraan Mulai Bergerak
Bismillahi-rahmanir-rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanal-lazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamun qalibun.
Artiya:
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah yang telah menggerakkan untuk kami kendaraan ini kepada kami padahal kami tiada kuasa menggerakkannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhan, kami pasti akan kembali”.
4
Doa Ketika Tiba Di Tempat Tujuan.
Allahumma inni as’aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha, wa a’uzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha.
Artinya:
“Ya Allah, saya mohon kepada-Mu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepada-Mu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya”.
Sumber : Manasik Haji.com

Posting Komentar

[DOA][hot][recent][5]

 
Top